Rural verdiskaping

Projektet arbejder med bæredygtig værdiforøgelse i små rurale samfund. Projektes fokus er tredelt:

– det skal forstærke den cirkulære madøkonomi og øge de lokale madprodukters værdi

– det skal analysere adgangen til energi og se på mulighederne for værdiforøgelse i såkaldte ‘kolde’ områder. Med koldt, forstås i denne sammenhæng, at der ikke er tilnage til sikker og grøn energi

– Det skal utvikle en guide til sirkulær madøkonomi og øget værdi for lokale madproducenter tyndt befolkede områder.

NORA-støtte 2020 DKK 463.000

Scroll to Top