Arktisk vandforsyning

Mange af de små kystsamfund i NORA-regionen er udfordret når det gælder vandforsyning, især rammer dette de højarktiske områder. Desuden er mange af vandforsyningerne i såkaldt ø-drift, hvor der ikke findes tilstrækkelige vandresurser, eller der kun findes flydende vand i en relativt kort periode af året.

Mange af de små kystsamfund i NORA-regionen er udfordret når det gælder vandforsyning, især rammer dette de højarktiske områder. Desuden er mange af vandforsyningerne i såkaldt ø-drift, hvor der ikke findes tilstrækkelige vandresurser, eller der kun findes flydende vand i en relativt kort periode af året. 

De geologiske forhold kan vanskeliggøre vandføring over længere afstande eller opbevaring af vand til vinterperioden. Disse omkostninger er en udfordring for den lokale industri, typisk den vandkrævende fiskeindustri. Hovedformålet med projektet er at vurdere de eksisterende løsninger samt i samarbejde med de andre partnere at udvikle alternative løsninger.

Scroll to Top