Rekruttering til fiskeri-næringen

Mange af kystsamfundene rundt om Nordatlanten har udfordringer med at tiltrække folk til fiskerierhvervet. Især er det de kystnære fartøjer på under 15 meter, som oplever en stor udfordring, men også større fartøjer har problemer med at skaffe mandskab. I Trøndelag i Norge har de gennemført et projekt, som har adresseret denne specifikke problemstilling. Det er projektets formål at løfte denne problemstilling op i en nordatlantisk kontekst og se på mulige samarbejdsløsninger på udfordringen.

NORA-støtte 2020 DKK 200.000

Scroll to Top