Play Video

Tilbage på sporet

Årsrapport 2021

I løbet at 2021 mistede Covid-19 kvælertaget om det nordiske samarbejde. Første halvår var digitalt, mens andet halvår gennemførte NORA fysiske events, som var til ypperlig glæde for de deltagende. At kunne mødes fysisk skabte entusiasme og engagement.

NORA bevilgede støtte til 15 eksterne projekter i 2021 med i alt DKK 4,6 millioner. Således tæller NORAs projektportefølje ved årets afslutning 32 projekter.

Nordisk Ministerråds vision 2030 om et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtig Norden er NORAs ledestjerne, både vedrørende støtte til eksterne projekter og de aktiviteter NORA selv står for. I 2021 bevilgedes NORAs økonomiske midler til aktiviteter, som på forskellig vis støtter visionen.

NORA stod for tre større aktiviteter i 2021. I første halvår gennemførtes et ungdomshackaton med temaerne sundhed og turisme. I efteråret gennemførtes en konference på Færøerne med temaet ”Regenerativ turisme” og så afholdt NORA 25-års jubilæum i Nordatlantens brygge.

Den stærkeste kommunikative indsats i 2021 var på Arctic Circle, hvor NORA præsenterede to af sine projekter: Opdræt af Tang, og Samarbejde mellem inuitter og kystsamer om udnyttelse af sæl, samt deltog i en session omkring fremtidige relation er i Nordatlanten.

Sidste år konstaterede vi, at året 2020 var unikt, men vi kan konstatere, at 2021 på en ganske særlig måde var med til at demonstrere forskellen mellem den digitale eksistens og fysisk sammenhold.

I 2022 bliver NORA ledet af Grønland. NORAs handlingsplan omfatter også specielle grønlandske ønsker og vi forventer derfor et meget spændende 2022.

SÆRLIGE BEGIVENHEDER I 2021

Ud over NORAs kerneaktivitet, som er at støtte samarbejdsprojekter i den nordatlantiske region, tager NORA også initiativ til egne projekter, som er relevante for den nordatlantiske dagsorden. I størstedelen af 2021 satte korona begrænsninger for at mennesker kunne mødes ansigt til ansigt, så timingen på vores digitale nordatlantiske ungdomshackathon i marts var ganske perfekt. Og når korona næsten havde sluppet taget i oktober, lykkedes det at afholde en stor turismekonferencen på Færøerne med omkring 120 deltagere. 2021 var året, da NORA kunne fejre sit 25-års jubilæum, som blev markeret med en stor festlighed i København. NORA var til stede ved Arctic Circle i Reykjavik i oktober, hvor vi deltog i et panelmøde om den blå bioøkonomi, som er en helt naturlig del af NORAs dna. I en session som Vestnordisk Råd arrangerende blev NORA inviteret til at give sit perspektiv på fremtidige relationer i Nordatlanten.

STØTTEDE PROJEKTER I 2021

En af NORAs kerneaktiviteter er at støtte samarbejdsprojekter som fokuserer på samfundsøkonomisk udvikling i Nordatlanten. NORA støtter organisationer og virksomheder, der bidrager til innovation, udvikling af idéer og skaber aktivitet i regionen.

Fælles for projekterne, der modtager støtte fra NORA er, at de bidrager til at løse udfordringer i regionen og er relevante for NORAs målsætning: At skabe en dynamisk og stærk nordatlantisk region med tydelig bærekraftig økonomisk udvikling. Da Nordatlanten binder medlemslandene sammen, er det naturligt at mange projekter, som modtager støtte, baserer sig på maritime ressourcer. Samtidig støtter NORA også andre projekter, der bidrager til at skabe og udvikle nye retninger og muligheder. I 2021 har NORA støttet projekter indenfor det marine område, turisme, IT, transport, ungdom og landbrug.

NORA har i 2021 støttet 15 projekter.

Der er i NORAs eksterne projektportefølje i øjeblikket 32 projekter, nogle af disse har for kort tiden fået bevilling, mens andre er i sin afslutning.

NORA i tal 2021

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030 gælder for perioden 2021-2024. Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd og tilknyttede institutioner skal arbejde for at opnå visionens målsætninger gennem en række initiativer.  

NORAs projekter i 2021 har rettet fokus i forhold til visionens tre strategiske prioriteringer: et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden. De knapt 5,5 mio. DKK, som er bevilget til projekter i 2021, fordeler sig med godt 4,6 mio. til 15 eksterne projekter, og de resterende 0,9 mio. til to interne NORA-projekter. I 2021 har vi fokuseret 33% af vores samlede projektmidler på den grønne omstilling, 41% på konkurrencedygtighed, og de resterende 26% på social bæredygtighed i Norden.

Ved udgangen af 2021 havde NORA en aktiv projektportefølje på 32 eksterne projekter i forskellige projektstadier. 11 af disse projekter har norsk lederskab, 10 har islandsk lederskab, imens Grønland og Færøerne har lederskab for henholdsvis 6 og 5 af disse projekter. I løbet af året gennemførte vi med succes to interne projekter. I marts var vi vært for en nordatlantisk digitalt ungdomshackathon med overskriften ’Think lokal, Think Digital, Think Ahead’ med deltagelse af unge fra hele Norden og fra vores naboer i vest. Og i oktober løb turismekonferencen på Færøerne ’Regenerative Tourism – Building a Healthy Tourism in the Nordics’ af stablen med omkring 120 deltagere.

NORA har en meget bred og forskelligartet kontaktflade i hele den Nordatlantiske region, og ved slutningen af 2021 havde vi 173 unikke partnere i den aktive projektportefølje. De fleste partnere kommer naturligvis fra NORA-området, som er Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge. Derudover har vi flere projektpartnere i resten af Norden samt i Canada, Skotland, Orkneyøerne, USA og England. Den store kontaktflade er et særdeles værdifuldt aktiv, som giver NORA en unik position som kontaktskabende facilitator, både i den nordatlantiske region, men også til vores naboer i vest.  

0
Projektpartnere
0
Projekter
0
Mio. DKK

Et hurtigt blik på 2021

 • 2 udlysningsrunder
 • 173 projektpartnere i 11 lande
 • 34 projekter i projektporteføljen
 • 2 interne projekter
 • 120 deltagere på turismekonference
 • 31 deltagere på Hackathon
 • Støtte til 15 eksterne projekter i 2021
 • 5,5 mio, DKK projektstøtte
 • 3 store og vellykkede events
 • Forvaltningsorgan for 2 nordiske projekter
 • 5 nyhedsbreve
 • 3.102 abonnenter på nyhedsbreve
 • 14.484 besøgende på hjemmesiden
 • 41.521 sidevisninger
 • 2,87 sider pr. session
 • 4.690 følgere på Facebook

Heiti

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Fíggjarætlan

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

2021

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

2020

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

DKK 2.459.900

Nora støtter op om Vision 2030

Nordisk Ministerråd skal leve op til de nordiske statsministres vision for Norden 2030. Statsministrenes vision går ud på, at Norden i 2030 er verdens mest bæredygtige og integrererede region.

For at opnå visionen skal Nordisk Ministerråd satse på:

 • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
 • Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
 • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.

I bestræbelserne for at opnå visionen er NORA knyttet til de regionalpolitiske indsatser, hvor NORA lægger vægt på fem af de i alt tolv målsætninger, som Samarbejdsministrene har identificeret.

NORAs opgaver vil store træk være følgende:

 • NORA støtter samarbejde i Nordatlanten angående udvikling og implementering af løsninger, som fremmer bæredygtig anvendelse af naturressourcer, bioøkonomi, cirkulær økonomi, turisme, energi og transport.
 • NORA støtter samarbejde i Nordatlanten angående udvikling og implementering af innovationer, som fremmer grøn, digital og teknologisk omstilling af bioøkonomi, turisme, energi og transport
 • NORA støtter samarbejde i Nordatlanten, som fremmer tilflytning og hindrer fraflytning fra rurale områder med udgangspunkt i innovative løsninger samt mobiliserer ungdom i nærdemokrati og anden involvering, som styrker lokalsamfundet
 • I perioden 2021 til 2024 vil NORA have bevilget støtte til mellem 15 og 30 projekter, som understøtter visionsmålene, og mindst 6 af dem vil have projektpartnere fra Nordens naboer i vest.

I 2021 støttede NORA 17 projekter. Af de samlede projektmidler i 2021 har vi fokuseret 33% på den grønne omstilling, 41% på konkurrencedygtighed, og de resterende 26% på social bæredygtighed i Norden. Fem af disse  projekter har partnere fra Nordens naboer i vest (USA, Canada og Skotland).

Komite

NORAs komite består af delegationer som mødes mindst to gange pr. år. Lederskabet går på rotation mellem medlemslandene. I 2021 havde Færøerne lederskabet i NORA.

Alle beslutninger tages efter sagsbehandling og forhandlinger. I forhandlingerne bør konsensus princippet tilstræbes. Til vedtagelse af beslutninger af principiel karakter kræves, at ingen af delegationerne modsætter sig beslutningen. 

Færøerne

Jákup Mørkøre
Komiteleder 2021
Medlem af Komite og Arbejdsudvalg

Alex N. Vilhelm
Komitemedlem

Súsanna E. Sørensen
Komitemedlem

Grønland

Jørn Abelsen-Hansen
Medlem af Komite
og Arbejdsudvalg

Ole Fjordgaard Kjær
Komitemedlem

Christian Wennecke
Komitemedlem

Norge

Lene Merete Søderholm
Medlem af Komite og Arbejdsudvalg

Stig Olsen
Komitemedlem

Lisbeth Nylund
Komitemedlem

Island

Kristján Þ. Halldórsson
Medlem af Komite og Arbejdsudvalg

Ásborg Ósk Arnþórsdóttir
Komitemedlem

Frosti Gíslason
Komitemedlem

Adresse

Nordisk Atlantsamarbejde
Bryggjubakki 12
Postboks 259
FO-110 Tórshavn
Færøerne

Tel. (+298) 306990
nora@nora.fo

V-tal: 379557

Nyhedsbrev

Bliv opdateret om de seneste
nyheder fra NORA.